Про ГО “Громада Гори”

Напередодні 2017-го р. була зареє­стрована громадська організація «Гро­мада Гори», основною метою якої є вті­лення у життя різнопланових проектів, заходів, що дадуть можливість змінити життя мешканців нашого села на краще. Створення такого об’єднання дозволить громаді, тобто кожному з нас, бути ру­шійною силою в процесі побудови ново­го суспільства без корупції та незакон­них схем. Упродовж багатьох років наше село з його вигідним географічним розташу­ванням та величезним бюджетом пасе задніх серед своїх сусідів. Розбазарю­вання громадських земель, неефективне використання бюджетних коштів, бай­дужість до розвитку інфраструктури та нездатність місцевої влади проводити ефективну управлінську політику при­звели до жахливої ситуації. Багате село не має школи, яка б відповідала сучас­ним вимогам, дитячого садочка, який би міг прийняти всіх бажаючих, сучасного медичного закладу, якісного водо- та електропостачання й інших складників гідного та повноцінного життя.

При цьому, на жаль, більшість депу­татського корпусу показала себе без­принципними елементами владної вер­тикалі, які турбуються лише про власний добробут, а мали б відстоювати інтереси усіх мешканців села Гора!

Але часи змінилися, і багато людей, переосмисливши сенс свого життя під час подій Революції Гідності, усвідоми­ли просту істину: хочеш змін на краще – візьми і зроби це сам! Не будь байдужим до того, що відбувається у твоєму селі, у твоїй державі! А потрібного результату можливо досягти лише згуртувавшись з однодумцями.

ГО «Громада Гори» – це об’єднання громадян, жителів нашого села, які гур­туються для реалізації спільних інтересів на користь усіх мешканців.

Ми хочемо мати потужне, згуртоване, багате та розвинене село з охайними ву­лицями, спортивними майданчиками та парковими зонами, великою та прогре­сивною школою, дитячими садочками, доступною та модерновою медичною підтримкою. Нам хочеться, щоб підпри­ємства в селі працювали на благо його мешканців, щоб обирали активних, ро­зумних та дієвих людей щоб самовряду­вання було результативним.

Досягнення поставленої нами мети вимагає конструктивної та раціональної діяльності в багатьох напрямах, тому знання та навички кожного представни­ка громади стануть у нагоді.

Завданнями громадської організації «Громада Гори» є:

  • об’єктивне інформування насе­лення про діяльність органів влади, висвітлення подій громадського жит­тя села;
  • контроль та внесення пропозицій до вже існуючих інфраструктурних проектів та таких, що плануються (дороги, електромережі, водогін, бла­гоустрій, вивіз сміття та інше), розро­блення альтернативних проектів;
  • контроль за бюджетними витрата­ми сільської ради, аналіз податкових надходжень та розробка рекоменда­цій з оптимізації витрат та збільшен­ню доходної частини бюджету;
  • аналіз фінансових та юридичних документів, які підписуються від імені сільської ради;
  • контроль земельних питань.

Важливим інструментом діяльності ГО є активна участь на засіданнях се­сій сільради, відвідування засідань по­стійних комісій та виконкому, участь у громадських акціях, слуханнях та інших заходах.

Громадська організація «Грома­да Гори» закликає усіх свідомих жи­телів села долучатись до наших лав, адже тільки своїми активними та рі­шучими діями, можемо зробити жит­тя в нашому селі кращим та комфорт­нішим для нас і наших дітей!

Поширити з....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin